Over ons en Stichting Werk in Nepal

Wie zijn wij en hoe zijn we hierbij gekomen

Ben en Linda Kostwinder komen na de aardbeving van april 2015 in Nepal en zijn geschokt over wat ze daar aantreffen. Niet alleen omdat het land in puin ligt, maar vooral omdat ze horen dat veel Nepalese mannen hun gezinnen hebben moeten verlaten en naar het buitenland zijn gegaan om geld te verdienen. Er is namelijk grote werkloosheid in Nepal.

Ze besluiten in 2016 hun goede banen in Nederland op te zeggen om werk te creëren voor Nepalezen, zodat families en gezinnen bij elkaar kunnen blijven. Dat was meteen het startsein voor de oprichting van Stichting Werk in Nepal.

Stichting Werk in Nepal

Stichting Werk in Nepal (WIN) zet zich, zoals de naam al doet vermoeden, in om arbeidsplaatsen in Nepal te creëren. 

In de statuten van Stichting Werk In Nepal (WIN) is de doelstelling als volgt verwoord:
“Het initiëren, stimuleren, ondersteunen en uitbouwen van projecten waarmee beoogd wordt arbeidsplaatsen in Nepal te creëren ter verbetering van de leefomstandigheden voor de bevolking aldaar en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

In het beleidsplan van de Stichting is de richting duidelijk aangegeven: “Werkloosheid in Nepal en de gevolgen daarvan hebben grote impact op mensen die noodgedwongen in het buitenland moeten werken, de samenleving en individuele gezinnen. Stichting WIN zal zich inspannen om dit thema onder de aandacht te brengen en uitleggen waarom het belangrijk is om werkgelegenheid in het land zelf te stimuleren. Hiermee hoopt WIN mensen in beweging te brengen om projecten en ondernemingen die zorgen voor banen, te ondersteunen.” 

Stichting WIN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat kan hier worden geverifieerd. Zo’n drie keer per jaar maakt de stichting een nieuwsbrief voor haar achterban. Op de website www.werkinnepal.nl worden bezoekers vooraf en achteraf over de projecten geïnformeerd. 

80days en Stichting Werk in Nepal

Toen Ben en Linda erachter kwamen dat er geweldige koffie kan worden verbouwd in Nepal, werd 80days geboren. 80days zorgt ervoor dat de arme bevolking in staat wordt gesteld om koffie te verbouwen waarbij 80days een zeer goede prijs betaalt voor de koffiebessen van de boeren. Hiermee krijgen zij een goed inkomen en een betere toekomst. 

Toen Ben en Linda erachter kwamen dat er geweldige koffie kan worden verbouwd in Nepal en dat daarmee veel banen kunnen worden gecreëerd, startten zij een koffieproject. Dit koffieproject wordt ondersteund door Stichting Werk in Nepal. De koffie wordt geëxporteerd en in Nederland verkocht onder de naam 80days. 80days heeft geen winstoogmerk, maar wil wel op een gezonde manier ondernemen. Eventuele overschotten worden geïnvesteerd in het koffieproject in Nepal.

Stichting Werk in Nepal en 80days zorgen ervoor dat de arme bevolking in staat wordt gesteld om koffie te verbouwen. Er wordt een zeer goede prijs betaald voor de koffiebessen van de boeren. Hiermee krijgen zij een goed inkomen en een betere toekomst. 

Het klimaat en de hoogtes zijn ideaal voor het verbouwen van lekkere koffie en omdat er nog nauwelijks koffie wordt verbouwd is er een enorm groeipotentieel en daarmee kunnen nog veel mensen aan het werk worden geholpen.

Het team van 80days

Ben en Linda
Oprichters van 80days.

Hanno
Verkoop.

Sanjay
Projectleider in Nepal.


Matthijs en Myrthe
Communicatie en verpakking.

Talitha
Creatieve vrijwilliger.

Anish
Supervisor koffieboeren.